Project

Hembrugterrein in Zaanstad

Transformatie van voormalige militaire terrein Hembrug ter grootte van 43 hectare met daarop 120 gebouwen, waaronder tientallen monumenten. Dit gebied zal in de periode tot…
Mac
4 december 2017
Project

Startgoed Amsterdam

Startgoed Amsterdam biedt betaalbare kleinschalige bedrijfsruimten in Amsterdam voor startende ondernemers die toe zijn aan goede bedrijfsruimte. Startgoed Amsterdam verhuurt niet alleen bedrijfsruimte, maar helpt…
Mac
4 december 2017
Project

Bijgebouwen Majellakerk

In de Indische Buurt van Amsterdam transformeren wij een aantal bijgebouwen van de Majellakerk en een aantal scholen tot een cluster gebouwen waar kunst, cultuur en…
Mac
4 december 2017

Zoek je vastgoed op de Zuidas? Zoek dan verder.
Zoek je iets onmogelijks, heb je incourant vastgoed of bezit je een terrein met ongekende potentie? Of droom je van een pand aan een stedelijke rafelrand, heb je een vergaderwens onder een talud, of een idee voor een museum?

Lees dan verder...

Wijngaarde, Beckers & Verhoeven is toonaangevend nichespecialist in duurzaam ontwikkelen van incourant vastgoed. Vastgoed dat iets toevoegt aan de bestaande ruimte, en dat effect heeft op de stad, op de gebruikers en op de omgeving. Niet door te slopen, maar juist door eerst een analyse te maken van de commerciële mogelijkheden van het bestaande volume, om er vervolgens een verrassend concept voor te realiseren. Wij werken vanuit een maatschap projectmatig samen met gerenommeerde (deels beursgenoteerde) bedrijven, overheden, profit en non-profit ondernemers, creatieven en specialisten. Dit flexibele bedrijfsmodel en uitgebreid netwerk garanderen de beste partnerships voor de opdrachtgevers. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, noch aan continuïteit.

Rode draad in alle gerealiseerde projecten zijn de onverwachte verbindingen tussen mens, idee en gebouw. Een gebouw is niet meer dan een huls; het gaat er juist om wat de gebruikers met het pand doen, en tot welke interactie het uitdaagt. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven staat garant voor de creatie van plekken waar men graag komt en werkt. Voorbeelden van succesvolle projecten zijn het Storkterrein in Amsterdam Noord, Stichting Contact in Sloterdijk1, het Holocaustmuseum in de Plantagebuurt, en het gigantische Hembruggebied in Zaandam.

Visie

Grootstedelijke groei op menselijke schaal Organische groei van de stad staat overal ter wereld onder druk waarbij wonen, werken, recreëren en groen om de voorrang strijden. Daarom is het belangrijk om vanuit een langetermijnvisie de stad te ontwikkelen. Niet door uitsluitend vierkante meters de lucht in te bouwen, maar door de menselijke maat te waarborgen. Juist een gezonde mix van functies zoals wonen, winkels, onderwijs en werken maakt een buurt (weer) leefbaar, gezond en economisch sterk. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven kijkt bij het ontwikkelen van vastgoed heel bewust naar het creëren en integreren van ontmoetingsruimten op plekken die anders lastig te verhuren zouden zijn, omdat ontmoetingsplekken nu eenmaal de gezelligheid en intimiteit bieden die mensen zoeken. De menselijke maat is altijd ons uitgangspunt. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven werkt bij voorkeur in onontgonnen gebieden die in tien jaar tijd zullen gaan transformeren. Bij het ontwikkelen van een plan staat het mengen van verschillende functies als middel om een stedelijke omgeving toekomstbestendig te maken, voorop. Een gebied waar voorheen niemand iets te zoeken had, wordt daarmee bouw-, woon- en leefrijp gemaakt. Dankzij het upgraden vermeerdert een compleet gebied in waarde, zowel materieel als immaterieel.

Werkwijze

Elk project begint met een diepgravende analyse van de uitvraag. Wat is de verborgen ambitie, de achterliggende droom van de klant? Wat zijn de verschillende belangen en drijfveren van de betrokken partijen? In een vastgoedproject is communicatie van levensbelang, want ieder hanteert zo zijn eigen taal; Wijngaarde, Beckers & Verhoeven verstaat en spreekt die talen en kan deze vertalen naar zowel een concept als naar een gestructureerde strategie. Zij delen het ontwikkeltraject op in kleine, concrete stappen. Zo ontwikkelt het bouwproces zich gaandeweg organisch, waarbij er telkens ingespeeld kan worden op een veranderende realiteit. Op deze manier blijft het kostbare bouwproces financieel beheersbaar. Faalkosten, de nachtmerrie van elke bouwproces, worden tot een minimum beperkt. Ook dit draagt bij aan een duurzame realisatie.
Ontwikkelen is nu eenmaal een hectisch en kostbaar proces. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven bewaart de onderlinge rust, zodat de creativiteit binnen het team ten volle kan bloeien. Als ervaren bestuurder met een juridische achtergrond, heeft Micha Wijngaarde geleerd om hoofd- van bijzaken te scheiden. Tevens kan hij goed inschatten in welke fase Wijngaarde & Beckers een specialist moet inschakelen.
Door te ontwikkelen met wezenlijke aandacht voor de intrinsieke uitvraag, leveren alle projecten een extra uitkomst. Hetzij een extra commerciële kans, hetzij een extra ideologische kans. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven regisseert deze organisch gegroeide bloei.

Wijngaarde, Beckers & Verhoeven

Wijngaarde, Beckers & Verhoeven beweegt zich op het snijvlak van profit en non-profit, maar altijd betreft het onderscheidende projecten. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven werkt met gerenommeerde vaste partners in wisselende samenstellingen, net wat het project nodig heeft. Elk project vraagt tenslotte om een specifieke aanpak door een specifiek team met specialisten. Dankzij dit flexibele bedrijfsmodel kunnen wij beter inspelen op veranderingen tijdens het proces, en derhalve de beste kwaliteit bieden. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven heeft een groot netwerk dat zich uitstrekt van financieel tot juridisch, van communicatie tot bouwkundig en bouwtechnisch, en van creatie tot overheden. Kwaliteit en vakmanschap staan voorop.

Grosso modo zijn de opdrachten onder te verdelen in drie categorieën: een plek; een idee zonder een plek; een groep mensen. Allemaal projecten met een verschillend uitgangspunt, maar die allemaal draaien om huisvesting, invulling en bemensing. Om het project tot een organisch geheel te maken, zoeken wij de missende elementen erbij zodat het project financieel gezond kan worden geëxploiteerd. Wijngaarde, Beckers & Verhoeven heeft veel ervaring in uitwerken, begeleiden en afhechten van een proces, waarbij het financiële risico beheersbaar blijft.

Maak een afspraak klik hier

// Hembrugterrein in Zaanstad

Transformatie van voormalige militaire terrein Hembrug ter grootte van 43 hectare met daarop 120 gebouwen, waaronder tientallen monumenten. Dit gebied zal in de periode tot 2030 gaan transformeren naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. Voor deze opdracht heeft Wijngaarde, Beckers & Verhoeven een operationele markt- en verhuurstrategie ontwikkeld, en een verhuurexploitatie inclusief investeringsraming opgesteld, alsmede een taakstellende meerjarenbegroting (businesscase). Midden 2013 zijn de verhuur- en beheerwerkzaamheden voorbereid voor de marktintroductie december 2013. Ook maakte een culturele evenementenprogrammering deel uit van de opdracht.

// De Overkant in Amsterdam Noord

Het bruisende voormalige Storkterrein aan het IJ in Amsterdam Noord, heeft Wijngaarde, Beckers & Verhoeven in opdracht van Eigen Haard ontwikkeld tot een multidisciplinair bedrijfsterrein voor de creatieve sector, horeca en publiek gebruik. In 2020 wordt het terrein van 3,5 hectare groot met 30.000 M2 fabriekshal, getransformeerd tot een wijk voor gemengd wonen en werken. In afwachting van de definitieve ontwikkeling is het terrein geschikt gemaakt voor (tijdelijke) exploitatie van verschillende gebruiksconcepten. Zo herbergt dit gebied dat thans De Overkant heet, het restaurant Stork, de Foodhallen en diverse creatieve ondernemers. Het centrale thema is ‘leren, bedenken, maken, verkopen’.

Micha Wijngaarde kent als geen ander de weg in Amsterdam, hij weet hoe je een samenwerkingsverband moet vormgeven. Voor ons ontvouwde hij onze ambitie die latent bij ons aanwezig was, maar die we bij wijze van spreken zelf nog niet kenden.”

Frits SmedtsRHDHV

berichten

Maakgemeenschap De Hoop Zaandam

Maatschappelijk vastgoed Indische Buurt Amsterdam

De Stek Groningen

Broedplaatsen in Amsterdam en Zaanstad

Entreegebouw Van Gogh Museum Amsterdam

De Overkant Amsterdam

Hembrugterrein Zaandam

Slachthuishof Haarlem

Broedplaats Contactweg Amsterdam

Nationaal Holocaust Museum Amsterdam

Expertmeeting Nieuw Hembrug

The Back Lot

Betaalbare koopwoningen

Locatieonderzoek starters

Juliana van Stolbergschool

Winkelplint Zuidas

Aloysiuskwartier

Herfinanciering

opdrachtgevers

Maak hier en afspraak en

ontdek wat Wijngaarde, Beckers & Verhoeven voor u kan betekenen