Skip to main content

Transformatie van voormalige militaire terrein Hembrug ter grootte van 43 hectare met daarop 120 gebouwen, waaronder tientallen monumenten. Dit gebied zal in de periode tot 2030 gaan transformeren naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt.
Voor deze opdracht hebben wij een operationele markt- en verhuurstrategie ontwikkeld, en een verhuurexploitatie inclusief investeringsraming opgesteld, alsmede een taakstellende meerjarenbegroting (businesscase). Midden 2013 zijn de verhuur- en beheerwerkzaamheden voorbereid voor de marktintroductie december 2013.
Ook maakte een culturele evenementenprogrammering deel uit van de opdracht.