Skip to main content

In de Indische Buurt van Amsterdam transformeren wij een aantal bijgebouwen van de Majellakerk en een aantal scholen tot een cluster gebouwen waar kunst, cultuur en muziek samenkomen. Door een unieke combinatie van wonen en werken rond het vernieuwende ‘compact living-concept’ ontstaat bovendien een bijzondere nieuwe woonvorm voor startende muzikanten. Een schoolgebouw waar wonen en werken samenkomen.

In de Majellakerk is in 2012 het Nederlands Philharmonisch Orkest gevestigd. In samenwerking met de gemeente, stadsherstel en het orkest realiseren wij voor Eigen Haard in de omliggende gebouwen muziekwoningen voor startende muzikanten, een restaurant en bedrijfsruimten voor kleinere ondernemers. Ook wordt een oude gymzaal getransformeerd tot buurthuis en wordt in de tussenliggende openbare ruimte een publieksprogrammering voorbereidt, samen met verschillende buurtorganisaties. De muziekwoningen worden ontwikkeld volgens het principe ‘compact living’, dat betekent dat de woning volledig flexibel indeelbaar is, alle wanden kunnen schuiven. De woningen zijn bovendien voorzien van oefenruimten.

Wij hebben het verhuurconcept ontwikkeld en zijn gevraagd om de overdracht te begeleiden, het overgangsbeheer te organiseren en de plannen te realiseren.