Skip to main content
Projecten:
• Bajeskwartier Design Cluster
• Joods Cultureel Kwartier
• Ontwikkelstrategie Weesp

Jesse Bergman

MSc Metropolitan Analysis, Design & Engineering

Naar mijn mening is een robuuste stad gericht op creativiteit en innovatie, waar maatschappelijke, ecologische en economische harmonie mee kan worden bereikt. Ik weet niet of dit ooit gaat lukken, maar zolang hier gezamenlijk naar wordt gestreefd zullen steden en haar inwoners vooruitgaan”.

Sterk in: Relatievorming

Zet relaties en verbindingen in om gezamenlijke doelen te bereiken.

Uitvoeren (40%)

Krijgen zaken gedaan.

Relatie bouwen (30%)

Houden en het team groter maken dan de som der delen.

Beïnvloeden (20%)

Nemen de leiding op zich, spreken zich uit en naar anderen wordt geluisterd.

Strategische denken (10%)

Absorberen en analyseren de informatie waaraan betere beslissingen ten grondslag liggen.
*Relatieve distributie van de individuele unieke CliftonStrengths 34-resultaten voor de vier domeinen.