Skip to main content
Projecten:
• Nationaal Holocaust Museum
• Joods Cultureel Kwartier
• Paviljoens.nu

Klaas Tromp

MSc Metropolitan Analysis, Design & Engineering

Wanneer mensen betrokken worden bij de ontwikkeling en groei van hun leefomgeving onstaat een groter gevoel van cohesie en verantwoordelijkheid. Deze gezamenlijke inzet maakt de stad aantrekkelijker, en meer robuust en leefbaar.”

Sterk in: Positiviteit

Gebruikt zijn aanstekelijke enthousiasme om contact te leggen en te inspireren.

Relatie bouwen (50%)

Houden en het team groter maken dan de som der delen.

Beïnvloeden (30%)

Nemen de leiding op zich, spreken zich uit en naar anderen wordt geluisterd.

Strategische denken (15%)

Absorberen en analyseren de informatie waaraan betere beslissingen ten grondslag liggen.

Uitvoeren (5%)

Krijgen zaken gedaan.
*Relatieve distributie van de individuele unieke CliftonStrengths 34-resultaten voor de vier domeinen.