Bij bijzondere projecten horen bijzondere ambities. Door vanuit een sterk concept te werken en slimme verbindingen te maken ontstaan duurzame oplossingen met echte impact die het verschil maken. De kunst is om tijdens het proces steeds te prioriteren en vanuit integraliteit te denken.”

Martine Verhoevenpartner

Voordat Martine toetrad als partner vervulde ze meerdere functies binnen Royal HaskoningDHV. Enerzijds gericht op vastgoed- en duurzaamheidsadvies, anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe technologieën in gebouwen vanuit thema’s als gezondheid en geluk. Martine zal zich veelal concentreren op duurzaamheidsvraagstukken (van energie, circulariteit tot leefbaarheid) en het meetbaar en tastbaar maken van deze ambities. Daarnaast neemt ze de verantwoordelijkheid voor een heldere procesgang.

martine@vastgoedinbeweging.nl
+31 (0)6 1704 2628