Skip to main content

Strategisch advies


Wij adviseren over de realisatie van commercieel vastgoed en woningbouw in stedelijke transformatiegebieden. 
Onze visie daarbij is dat een gezonde mix van wonen, leren en werken een buurt leefbaar en economisch sterk kan maken.

 

Conceptrealisatie

Wij ontwikkelen ideeën en concepten tot concrete plannen voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningbouw in stedelijke gebieden. Deze plannen realiseren wij vervolgens. Wij werken een idee uit tot een levensvatbaar plan en nemen het initiatief tot realisatie. We zoeken er de benodigde partners bij en vaak houden we de supervisie over concept, realisatie en uitvoering.

 

(Gedelegeerd) Ontwikkelaar

Wij realiseren plannen op het gebied van stedelijke ontwikkeling voor eigenaren en beleggers. Vaak blijft Wijngaarde bv tot het einde betrokken bij de realisatie van de ontwikkelingsplannen. Bijvoorbeeld als projectmanager of interim-manager.

 

Publiek Private Samenwerking

De samenwerking van publieke en private partijen is een bijzonder samenspel waarin verschillende belangen bij elkaar gebracht moeten worden. Doorgaans bestaat er een begrijpelijke spanning tussen commercieel en maatschappelijk belang. Wijngaarde bv is een ervaren matchmaker die partijen samenbrengt en ervoor zorgt dat alle partijen zich duurzaam achter het plan scharen.

 

Compliance vraagstukken

Wij helpen bij gesprekken met toezichthouders over taakopvatting en het beperken van de bijbehorende risico’s. Hierbij kijken we zorgvuldig naar het toezichtskader van de betrokken instanties en vertalen we de spanning tussen partijen naar een gedragen oplossing.