Skip to main content

Onze visie

Onze projecten zijn altijd maatwerk. Ons werk kan het beste worden beschreven aan de hand van drie leidende motto’s:

1

Het zou toch moeten kunnen

Wij zijn een bedrijf dat bijzondere oplossingen zoekt voor incourant vastgoed door het verbinden van plekken, mensen en ideeën. De makkelijkste oplossing is zelden de juiste. Wij zijn pas tevreden wanneer een duurzaam, breed gedragen projectplan is ontwikkeld.
2

We laten iets bijzonders achter in ieder project

Projecten dienen bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. En wij willen een merkbare en meetbare impact hebben op de omgeving. Daarnaast zoeken we altijd naar een iconisch element, iets wat een project uittilt boven het gemiddelde.
3

Voorspelbaarheid in proces creëert ruimte voor een verrassende uitkomst

Wanneer voor alle betrokkenen duidelijk is hoe het proces zal verlopen, ontstaat ruimte voor aandacht en verhoging van kwaliteit. Vooraf investeren we tijd, kennis en kunde in de vormgeving van het proces. Hierdoor kunnen we tijdens de doorloop meer energie en inspiratie investeren in de inhoud. Ook bepalen we vooraf al hoe het proces uiteindelijke zal worden overgedragen en beheerd.
Lees meer over Sustainable Development Goals

Rode draad in alle gerealiseerde projecten zijn de onverwachte verbindingen tussen mens, idee en gebouw. Een gebouw is niet meer dan een huls; het gaat er juist om wat de gebruikers met het pand doen, en tot welke interactie het uitdaagt."

Micha Wijngaardepartner

Onze werkwijze

Hoewel ieder project zijn eigen aanpak vraagt, kunnen we wel een aantal vaste stappen identificeren:

1

Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling op basis van onderzoek en diepgravende analyse. Een uitgewerkt businessplan is altijd onderdeel van het concept;
2

Realisatie

Realisatie op basis van een helder projectplan en samenwerking met alle relevante stakeholders;
3

Evaluatie en doorontwikkeling

Evaluatie en doorontwikkeling als uiteindelijk doel. Immers, continuïteit en impact dient te worden gegarandeerd in de toekomst.

Onze bijdrage aan de SDG’s

Wij zien het als onze missie om op iedere plek waaraan wij werken echt het verschil te maken en iets bijzonders achter te laten.

Wij willen een merkbare en meetbare impact hebben op de omgeving. Daarnaast zoeken we altijd naar iets iconisch dat een project boven het gemiddelde uit tilt.

De Sustainable Development Goals (SDG’s)  van de Verenigde Naties zijn in 2015 benoemd om gericht op 17 thema’s de wereld een betere plek te maken.  Het idee achter de doelen is dat niemand achterblijft en iedereen kan meebouwen aan een betere toekomst. De doelen richten zich op vrede en veiligheid, maar ook op economische ontwikkelingen en natuurlijk de milieuthema’s. Wij geloven (net als de VN) dat iedereen vandaag kan beginnen met het zetten van stappen. Enerzijds doen wij dit onze projecten door acties concreet en uitvoerbaar te maken. Anderzijds maken we samen continu de koppeling naar een groter doel of ambitie. Een voorbeeld is het project voor ingenieursbureau Royal HaskoningDHV Groningen. Waar het grote doel zich richt op de veranderende werkgelegenheid in de regio als gevolg van het sluiten van de gaskraan en het wegtrekken van mensen uit de regio. In de eerste, kleine stappen wordt in een dialoog de verbinding gemaakt met andere bedrijven in de regio die dit ook ervaren. Wat betekent dit voor hen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Waar zit onze kracht in de regio? De eerste samenwerkingen in het gebouw zie je hierop ontstaan.

Voor veel van onze ambities zoeken we naar nieuwe samenwerkingen die passen in de context van het project of van de plek.  Soms met andere bedrijven om elkaar te versterken op zakelijk vlak of om tot nieuwe inzichten te komen. Soms met universiteiten om aan de meetbaarheid te werken en soms ‘gewoon’ met bewoners of partijen uit de buurt om een gemeenschap te vormen op een gezamenlijk vertrekpunt.

Vanuit de fysieke plekken in combinatie met mensen en concepten waar we ons op richten hebben we ons in eerste instantie toegelegd op de volgende 6 Sustainable Development Goals:

In ieder van onze projecten kan je lezen op welke doelen we ons richten en wat wij daar hebben bereikt.

Wil je hierover met ons in gesprek, neem dan contact met ons op.