DE UITDAGING

Het hoofdgebouw van het Van Gogh museum werd door Gerrit Rietveld ontworpen en geopend in 1973. Ruim 25 jaar later werd een nieuwe tentoonstellingsvleugel toegevoegd van architect Kisho Kurokawa. Door de oplopende bezoekersaantallen werd de oorspronkelijke hoofdentree van het Rietveldgebouw (1973) rond 2010 te zwaar overbelast. Daarnaast was de omgeving van het museum inmiddels veranderd doordat het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum hun hoofdentrees verlegd hebben naar het Museumplein. Het plein heeft daardoor een belangrijkere logistieke rol in de omgeving gekregen.

Een nieuwe glazen hoofdentree is voorgesteld om beide gebouwen te verbinden en de uitdagingen rondom bezoekersaantallen en veiligheid op te lossen. Vanwege het al bestaande gebouw van Kurokawa, het beperkte oppervlak en de ondergrondse situatie (met de voormalige vijver) betrof dit een complexe technische opgave waardoor er een grotere kans was op budget- en planningsoverschrijdingen.

DE OPLOSSING

Ten tijde van de verbouwing was de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf) eigenaar van het pand en was Van Gogh als museum de huurder.  Wijngaarde, Beckers &Verhoeven werkte namens de aannemer in opdracht van de Rijksgebouwendienst en zorgde als verantwoordelijk project manager voor de planuitvoering, coördinatie en aansturing van (onder)aannemers.

Om goed te kunnen sturen op de budget- en planningsrisico’s is in eerste instantie de scope verkleind en zijn wensen zoals een extra winkel, restauratie atelier en enkele andere ruimtes apart gezet.  Door deze aanpak, waarbij  de scope werd vereenvoudigd werd uiteindelijk juist steeds meer mogelijk en is  het volledige programma gerealiseerd. Daarnaast is er in het bouwproces gekozen om een tijdelijke werkvloer te bouwen in de kelder  waardoor werken op twee niveaus mogelijk was.  Op deze wijze konden processen parallel lopen en  werden planningsrisico’s verkleind.

ONS EFFECT

Op 15 september 2015 is binnen planning de nieuwe hoofdentree van het museum geopend. De extra 800 vierkante meter verbetert de bezoekersstroom en biedt meer ruimte voor een goede ontvangst en service aan bezoekers, waardoor het museum beter uitgerust is voor een groeiend aantal bezoekers in de toekomst. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor het organiseren van grotere bijeenkomsten en ontvangsten en is het Museumplein nu een uitnodigende oriëntatieplek.

WEBSITE