DE UITDAGING

Tijdelijk werken en wonen in de Achtersluispolder op de grens van Zaanstad en Amsterdam.  In 2019 is aan de Barndegat in Zaanstad een van de grootste broedplaatsen van Nederland gerealiseerd met een oppervlak van 12.000m² en zo’n 140 ateliers voor meubelmakers, yogadocenten, muzikanten etc. Zij kunnen circa 7 jaar in dit gebouw werken voordat dit gebied, net als Amsterdam-Noord transformeert tot nieuw woon- en werkgebied.  Omdat in Zaanstad en in de regio grote behoefte is aan betaalbare woningen wordt gekeken of het naast tijdelijk werken ook haalbaar is om tijdelijk wonen mogelijk te maken in dit gebied.  Dit brengt diverse juridische en financiële uitdagingen met zich mee.

DE OPLOSSING

Wijngaarde & Partners is gevraagd om de haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden om (tijdelijke) woonvormen te realiseren in te transformeren industrieterreinen, te beginnen bij Broedplaats De Hoop. Hierbij hebben we  op hoofdlijnen gekeken naar het (technisch)concept en de juridische- en financiële kaders. Ook wordt een aanzet gemaakt voor verdere uitbreiding van dit concept in andere (te transformeren) gebieden.

Omdat er inmiddels relatief veel compacte en tijdelijk woonconcepten zijn ontworpen en bedacht (bijvoorbeeld in Tiny Houses) is eerst gekeken naar referenties.  Uit deze analyse volgde één concept ‘Just in Case’ van architect Jeroen Van Mechelen dat goed aansluit bij de uitgangspunten. Het is eenvoudig te bouwen is en modulair van opzet, de open source insteek maakt zelfbouw mogelijk, het kan zelfvoorzienend worden uitgevoerd en het is volledig demontabel waardoor de woning is her te gebruiken. Dit laatste maakt ‘permanente tijdelijkheid’ mogelijk en helpt de business case ook beter passend te krijgen.

Uit gesprekken met de gemeente en de Broedplaats ondersteund door ons, die parallel hieraan zijn gevoerd, blijkt een tekort aan betaalbare woningen in de regio. Eerste gesprekken hebben uitgewezen dat de gemeente graag medewerking verleent aan het plan in juridische zin.  De volgende stap is gericht op verdere uitwerking van de projectfinanciering en juridisch-  en planologische aspecten.

ONS EFFECT

Met dit (tijdelijke) woonconcept kan enerzijds het tekort aan betaalbare woningen worden aangepakt. Anderzijds kan door het modulaire en demontabele concept op een duurzame manier worden gebouwd met als bijkomend voordeel dat de Maakgemeenschap de woningen zelf kan bouwen en er maatschappelijke waarde wordt gecreëerd.  Het concept richt zich nu op een afname van eerst 10, dan 40 en daarna 100 woningen.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's