DE UITDAGING

Sinds 2010 vormen de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg samen stadsdeel Oost. Voorafgaand aan deze fusie is door stadsdeel Oost besloten het niet noodzakelijke, maatschappelijke vastgoed te verkopen. Dit betrof zo’n 21 panden die aan 3 corporaties werden verkocht. Door de probleemwijken waarin een aantal van deze panden stonden waren er budgetten beschikbaar voor stadsvernieuwing gericht op wonen. Veel aandacht ging uit naar de sociale problematiek en de ondermaatse kwaliteit van woningen. Grote uitdaging daarnaast is hoe je zorgt voor voldoende economische mogelijkheden wat uiteindelijk leidt tot nieuwe werkgelegenheid.

DE OPLOSSING

In aanloop naar de verkoop van de panden heeft Wijngaarde & Partners een analyse uitgevoerd naar beschikbaarheid van plekken voor kleinschalige ondernemers in de Indische Buurt in opdracht van de gemeente. Op het moment dat de panden werden verkocht zijn wij door een van de 3 corporaties, Eigen Haard, gevraagd als gedelegeerd ontwikkelaar om het concept voor de panden te bedenken en realiseren. Eigen Haard kreeg uiteindelijk 9 van de panden in bezit. Voor 4-5 monumentale panden rondom de Majellakerk werd een bijzondere bestemming bedacht.

In de Majellakerk is sinds 2012 het Nederlands Philharmonisch Orkest gevestigd. In samenwerking met de gemeente, stadsherstel en het orkest hebben wij voor Eigen Haard in de omliggende gebouwen muziekwoningen voor startende muzikanten, een restaurant en bedrijfsruimten voor kleinere ondernemers gerealiseerd. Ook is de oude gymzaal getransformeerd tot buurthuis en is in de tussenliggende openbare ruimte een publieksprogrammering voorbereidt, samen met verschillende buurtorganisaties.

Bij wijze van experiment is een van de muziekwoningen ontwikkeld volgens het principe ‘compact living’, dat betekent dat de woning volledig flexibel indeelbaar is, alle wanden kunnen schuiven. Alle woningen zijn bovendien voorzien van individuele geïsoleerde oefenruimten. Een ander voorbeeld uit de portefeuille is de Bataviastraat waar een starterscentrum (klein bedrijfsverzamelgebouw) voor kleine ondernemers tot stand is gekomen.

ONS EFFECT

Leefbaarheidsimpuls door hoog, opgeleide muzikanten de mogelijkheid te geven zich in deze multiculturele wijk te vestigen. Daarnaast meer economische weerbaarheid voor de muzikanten en andere kleine ondernemers door ze een kleine bedrijfsruimte te bieden.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's