DE UITDAGING

Jarenlang miste Nederland een plek voor een Nationaal Holocaust Museum. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam wilde dit graag realiseren. Dat kon niet op de huidige locatie en dus werd gezocht naar een nieuwe plek. Op deze nieuwe locatie moest aandacht kunnen worden gegeven aan herdenken en de geschiedenis. Maar, ook de verbinding met hedendaagse vraagstukken ten aanzien van universele mensenrechten en democratie moest kunnen worden gemaakt.

DE OPLOSSING

De voormalige Hervormde Kweekschool, schuin tegenover de Hollandsche Schouwburg, werd geïdentificeerd als haalbare plek voor het nieuw op te richten Nationaal Holocaust Museum. Deze kweekschool speelde een cruciale rol bij de redding van kinderen uit de naastgelegen joodse crèche. Samen met de Hollandse Schouwburg speelt dit gebouw dus een belangrijke rol in de geschiedenis van de holocaust.
Na een haalbaarheidsonderzoek is een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan omvat de tijdelijke exploitatie van de Kweekschool, de afstemmingen met de gemeente over het verwerven van de locatie en een strategisch financieringsplan. Het plan gaf zicht op alle te doorlopen processtappen. Mei 2016 is het tijdelijke museum geopend voor een periode van 3 jaar. Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor realisatie van het definitieve Nationaal Holocaust Museum. Hierbij hoort ook de renovatie van de Hollandsche Schouwburg, een van de meest belangrijke plekken in de stad. Ook in deze fase helpen wij bij de ontwikkeling en realisatie.

ONS EFFECT

In de afgelopen drie jaar heeft het tijdelijke museum een belangrijke rol gespeeld bij het bewijzen van nut en noodzaak van deze plek. De bezoekersaantallen zijn hoger dan verwacht. Tijdens de realisatie was een van de uitdagingen te zorgen dat niet alleen de geschiedenis uitgelicht werd, maar ook dat de (juiste) verbindingen met het heden gemaakt zouden worden. In de tijdelijke fase hebben we ervoor gekozen de etages in het gebouw een rol te geven door deze beschikbaar te stellen aan kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond. Op deze wijze heeft het gebouw afgelopen jaren ook aan de problematiek van vandaag de dag aandacht kunnen geven.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees Meer over onze visie op de SDG's