DE UITDAGING

Het Slachthuis is een voormalig abattoir in Haarlem. Het complex heeft lange tijd leeg gestaan en is in verval geraakt. In 2010 is het terrein aangewezen als gemeentelijk monument. Lange tijd is gezocht naar herbestemming, die herontwikkeling mogelijk zou kunnen maken.

De wens bestond om van het Slachthuis een icoon te maken voor de buurt en de stad. Het culturele monumentale erfgoed zou hierbij behouden moeten blijven.

DE OPLOSSING

Alle gebouwen van het oorspronkelijke slachthuisterrein (het slachthuis, de directeurswoning, de kantine, watertoren en de stallen) blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. De herontwikkeling van het Slachthuis heeft hierbij de werktitel ‘goedemorgen’ gekregen. Vlees, en dus het Slachthuis, staat daarbij gemakshalve synoniem voor de welvaartsgroei die we met elkaar in Nederland hebben doorgemaakt. We gingen van één keer per week vlees, naar maar liefst drie keer per dag vlees… Een groei die we op een andere manier moeten doorzetten en beleven, willen we onze welvaart kunnen blijven rekenen.

Tegelijkertijd ligt het Slachthuis in een van de mooiere volkswijken van Haarlem. Deze ambitie mag dus niet een ambitie van de elite zijn. Het moet bereikbare, en begrijpelijke, duurzame groei zijn. Samen met (toekomstige) gebruikers zijn plannen uitgewerkt voor de oude gebouwen. Hier wordt een bonte mengeling aan ruimten gerealiseerd, zodat plek geboden kan worden aan een breed scala aan ondernemers. Voorwaarde is dat men wil meewerken aan het maken van een bijzondere en circulaire plek. In de monumentale gebouwen én de geplande nieuwbouw wonen, werken, eten en musiceren straks oude én nieuwe Haarlemmers.

ONS EFFECT

Op dit moment vinden er op wekelijkse basis evenementen plaats die zorgen voor meer reuring in en rondom het slachthuisterrein.  Zo is er onder andere een markt geweest, diverse optredens en twee maanden lang een spookhuis. De definitieve (bouw)plannen volgen deze pioniers.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's