Skip to main content
 
 
 
 
 

Nu tot 20% van de bestaande kantoren en bedrijfsgebouwen leeg staat, is het niet de vraag òf een eigenaar iets met leegstaand vastgoed moet doen, maar wat je ermee doet en wanneer. Zelfs als de vastgoedmarkt aantrekt, blijft de uitdaging om de blijvend incourante locaties aan te pakken. Wijngaarde Vastgoedconcepten is gespecialiseerd in transformatie en herontwikkeling en helpt u graag verder.

Wijngaarde Vastgoedconcepten werkt vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van vastgoed een impuls kan – en moet – geven aan binnensteden. Wijngaarde Vastgoedconcepten ontwikkelt en adviseert over de realisatie van commercieel vastgoed, woningbouw en stedelijke (her)ontwikkeling. Wij geloven in de menging van verschillende functies als middel om een stedelijke omgeving toekomst te geven. Een gezonde mix van wonen, leren en werken maakt een buurt (weer) leefbaar en economisch sterk.

Groene Toren Bajeskwartier in Amsterdam wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

| Ontwikkelingen | No Comments
De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het kloppende, duurzame hart van het nieuwe Bajeskwartier in Amsterdam. Het…

Nationaal Holocaust Museum Amsterdam

Slachthuishof Haarlem

Broedplaats Contactweg Amsterdam

Maakgemeenschap De Hoop Zaandam

Cultureel kwartier Punda Curaçao

De Stek Groningen

Broedplaatsen in Amsterdam en Zaanstad

Hembrugterrein Zaandam

De Overkant Amsterdam

Maatschappelijk vastgoed Indische Buurt Amsterdam