ONZE VISIE

Onze projecten zijn altijd maatwerk. Ons werk kan het beste worden beschreven aan de hand van drie leidende motto’s:

1

Het zou toch moeten kunnen

Wij zijn een bedrijf dat bijzondere en incourante vastgoedoplossingen zoekt door het verbinden van plekken, mensen en ideeën. De makkelijkste oplossing is zelden de juiste. Wij zijn pas tevreden wanneer een duurzaam, breed gedragen projectplan is ontwikkeld.
2

We laten iets bijzonders achter in ieder project

Projecten dienen bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en wij willen een merkbare en meetbare impact hebben op de omgeving. Daarnaast zoeken we altijd naar een iconisch element, iets wat een project uittilt boven het gemiddelde.
3

Voorspelbaarheid in proces creëert ruimte voor een verrassende uitkomst

Wanneer voor alle betrokkenen duidelijk is hoe het proces zal verlopen, ontstaat ruimte voor persoonlijke aandacht en het verhogen van kwaliteit. Als we vooraf tijd, kennis en kunde investeren in de vormgeving van het proces, kunnen we tijdens de doorloop meer energie en inspiratie investeren in de inhoud. Ook bepalen we vooraf al hoe het proces uiteindelijke zal worden overgedragen en beheerd.
ONZE WERKWIJZE

Hoewel ieder project zijn eigen aanpak vraagt, kunnen we wel een aantal vaste stappen identificeren:

1

Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling op basis van onderzoek en diepgravende analyse. Een uitgewerkt businessplan is altijd onderdeel van het concept;
2

Realisatie

Realisatie op basis van een helder projectplan en samenwerking met alle relevante stakeholders;
3

Evaluatie en doorontwikkeling

Evaluatie en doorontwikkeling als uiteindelijk doel. Immers, continuïteit en impact dient te worden gegarandeerd in de toekomst.