Skip to main content

Het mengen van functies betekenteen andere wijze van beheer. Meerdere huurders met een verschillende achtergrond betekenen niet alleen levendigheid en gezelligheid, maar ook samen leven en werken in een gebouw. Tegelijkertijd wil je je als huurder thuis voelen. Een herkenbaar aanspreekpunt, iemand ‘die jou gewoon kent’, is onmisbaar. Reden waarom we een compleet beheersconcept hebben ontwikkeld waarin niet alleen de huurincasso en servicekostenafrekening zijn geregeld, maar waarbij we met huismeesters het technische beheer van het gebouw regelen. Dit beheer kan direct starten, doordat tijdelijk overgangsbeheer onderdeel uitmaakt van deze aanpak.