Skip to main content

Samenwerking is essentieel. Niet alleen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar vooral ook met alle andere betrokken instanties. Nieuwe plannen passen vaak niet in het huidige bestemmingsplan, soms vragen de concepten om een subsidiebijdrage. Reden om vanaf het allereerste begin een projectteam samen te stellen waarin (lokale) overheden en belangenorganisaties deelnemen met als doel alle mogelijkheden te benutten die het project zowel kwalitatief als financieel tot een succes maken).