Skip to main content

De meeste gebouwen staan leeg op het moment dat wij ons onderzoek starten. Het nieuwe gebruik moet duurzame kansen bieden zodat ook op langere termijn continuïteit van de kasstroom verzekerd is. Bij onze analyse richten wij ons daarom ook bewust op het starten van een kasstroom door het vormgeven van overgangsbeheer, het beheer direct na start van onze werkzaamheden. Wij starten met het zo snel mogelijk op gang brengen van een eerste kasstroom door middel van (tijdelijke) verhuur. Dan zorgen we vervolgens voor een oplopende kasstroom, zodat er steeds meer ruimte ontstaat voor het doen van investeringen. Deze eerste fase geeft ons ook de gelegenheid om een aantal van de concepten te testen, voordat de grootste investeringen gedaan worden.