DE UITDAGING

“Er dreigen 10.000 banen verloren te gaan in de regio door het dichtdraaien van de gaskraan. Dat gaan wij voorkomen!” Dit is de nieuwe opdracht van Royal HaskoningDHV, kantoor Groningen.”

Vanuit Royal HaskoningDHV Groningen ontstond de vraag om een kantoor in Noord-Nederland te realiseren dat inspirerend is en dat meerwaarde biedt voor de business. Na de fusie zijn tussen Royal Haskoning en DHV in 2012 zijn de 2 kantoren samengevoegd tot 1 kantoor. Het huidige kantoor wordt ervaren als een functionele werkomgeving die niet uitnodigt tot samenwerking. De medewerkers, markt en partners vragen om een duurzame en inspirerende omgeving.

DE OPLOSSING

Om tot een inspirerend en vooral onderscheidend kantoor te komen hebben wij een aantal workshopsessies gefaciliteerd om de nieuwe marktpropositie te vormen. Daarbij hebben we met het team onderzocht wat de grote uitdaging van de regio is: dat bleek kort gezegd “gebrek aan toekomstperspectief: het landelijk gebied loopt leeg, banen dreigen te verdwijnen”. Wij hebben besloten dat te gaan voorkomen, en dan niet door het maken van beleidsstukken. Dit heeft geresulteerd in bovenbeschreven manifest. Het is een manifest van hoop, gericht op de toekomst! Met de proposities en het manifest wordt niet alleen gewerkt aan een vernieuwende plek om te werken. Ook de wijze waarop we samenwerken met de nieuwe en bestaande klanten verandert: we gaan samen werken aan het manifest. Tot slot heeft dit zijn weerslag op de interne cultuur: trots en regie over je toekomst doen wat met je zelfvertrouwen en geluksbeleving.

Onder begeleiding van Wijngaarde & Partners is parallel gewerkt aan de cultuurverandering, een vernieuwd marktplan en afwegingskader voor potentiële locaties. Uit de locatiezoektocht volgt uiteindelijk een oude vakschool aan de Euvelgunnerweg. Samen met de eigenaar van het pand, een ondernemer, wordt een plan gemaakt voor het gebouw waarbij zowel Royal HaskoningDHV als ‘Corporate’, de vakschool Leerbouwen en een aantal kleinere bedrijven gehuisvest kunnen worden. Specifiek wordt gezocht naar partijen die bij kunnen dragen aan het manifest.  Het gebouw zal eind 2020 gerealiseerd zijn voor alle gebruikers en vormt dan de start voor  gezamenlijke business.

ONS EFFECT

Door te starten vanuit de ambities van Royal HaskoningDHV in de regio wordt niet alleen een all-electric en energieneutraal gebouw gerealiseerd in dit gaswinningsgebied, ook wordt gewerkt aan de uitdaging in de regio, werkgelegenheid. Door gezamenlijk met klanten en partners in gesprek te gaan over regionale kansen, over de transitie van ‘grijs naar groene’ energie ontstaat een vertrouwenssprong.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's