DE UITDAGING

Van scheepswerven en machinefabriek tot bedrijventerrein en inmiddels creatieve magneet. Het voormalig Storkterrein en daarvoor de oude Kromhoutfabriek in Amsterdam-Noord kent een rijke historie totdat langzaam de scheepvaart geschiedenis vervaagt als de insteekkanalen worden gedempt. Het gebied heeft een impuls nodig. Uiteindelijk komt rond 2008 het terrein te koop te staan en zijn drie partijen gevraagd om in een bieding het terrein over te nemen. De belangrijkste vragen aan deze partijen waren beheersing van risico’s en het klaarmaken van het terrein voor de toekomstige ontwikkeling naar gemengd wonen en werken.

DE OPLOSSING

Wijngaarde & Partners was onderdeel van een van de biedingsteams en heeft drie scenario’s uitgewerkt voor herontwikkeling van het terrein. Een snelle transformatie naar wonen en werken (1), doorgaan met industrie (2) of investeren voor een aantrekkelijkere verhuur en betere dekking (3). Uiteindelijk is gekozen voor het derde scenario. Om dit op succesvolle wijze te doen heeft het team zich de vraag gesteld wat de behoefte is die Amsterdam-Noord heeft. Veel werkgelegenheid is over de jaren verloren gegaan en er was geen aansluiting meer op de achtergrond van de lokale bewoners.

In opdracht van Eigen Haard heeft het team een multidisciplinair bedrijfsterrein ontwikkeld voor de creatieve sector gericht op vakmanschap, horeca en publiek gebruik. Tussen de ruimtes zijn verbindingen gecreëerd. Wijngaarde & Partners was inmiddels onderdeel van de projectdirectie en rapporteerde aan de directie van Eigen Haard.

In 2020 wordt het terrein van 3,5 hectare groot met 30.000 m2 fabriekshal, getransformeerd tot een wijk voor gemengd wonen en werken. In afwachting van de definitieve ontwikkeling is het terrein geschikt gemaakt voor (tijdelijke) exploitatie van verschillende gebruiksconcepten. Zo herbergt dit gebied dat thans De Overkant heet, het restaurant Stork, de Foodhallen en diverse creatieve ondernemers. Het centrale thema is ‘leren, bedenken, maken, verkopen’.

ONS EFFECT

De keuzes voor dit scenario en bijbehorende aanpak heeft allereerst geresulteerd in ca. 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen waarvan een groot deel voor de lokale bevolking in Amsterdam-Noord.  De gedachte van ‘leren, bedenken, maken en verkopen’ zorgt qua werkgelegenheid voor aansluiting bij diverse doelgroepen. De slimme verdeling in exploitatie tussen functies vanuit de gedachte dat ze elkaar nodig hebben zorgt ervoor dat het terrein  extra waarde heeft voor de stad en voor de toekomst. Door de stap voorwaarts is het terrein direct in waarde gestegen. Hierdoor is er nu rust voor de eigenaar wat betreft de keuze in investeringsbeslissingen voor de uiteindelijke transformatie.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's