DE UITDAGING

Ooit een voormalig militair terrein, inmiddels een plek waar verschillende ondernemers werken in de gerenoveerde, industriële monumenten. Het hembrugterrein is een uitgestrekt gebied van ca. 43 hectare met daarop 120 gebouwen, waaronder tientallen monumenten en een monumentaal bos van 9ha.  Dit grote aantal gebouwen in combinatie met de contouren die het gebied kent maakte het een uitdaging de plek te herontwikkelen en te verkopen. Voordat het terrein in de periode tot 2030 (door)transformeert naar een plek voor wonen en werken was het van belang dat de beeldvorming rondom het terrein en een deel van de gebouwen een verbeterslag zouden krijgen om zo het potentieel te laten zien.

DE OPLOSSING

Om te komen tot de verkoop van het Hembrugterrein is vanuit Rijksvastgoedbedrijf een management team aangesteld bestaande uit 3 leden met onder andere commerciële en technische expertise. Wijngaarde & Partners was in dit team verantwoordelijk voor het commerciële deel. Hiervoor zijn wij gestart met het opzetten van een businesscase en taakstellende meerjarenbegroting. Dit vormde de basis voor een operationele markt- en verhuurstrategie en een verhuurexploitatie. Ook maakte culturele evenementenprogrammering deel uit van de opdracht. De crux van de ontwikkelstrategie zat in het beheersbaar maken van de (potentiele) risico’s. Enerzijds door het terrein op een slimme manier in deelgebieden te verdelen en per deel te ontwikkelen.

Daarbij werden alleen de gebouwen in exploitatie gebracht, de bouwsels vielen uit de exploitatie en konden worden ingezet voor iets bijzonders. Anderzijds door richting de huidige gebruikers van het terrein (ondernemers) onzekerheden weg te halen bijvoorbeeld met langere huurperioden of hen een eerste recht van koop te gunnen. In het vervolg is Wijngaarde & Partners ook aangesteld als technisch project manager om de gebouwen casco gereed te maken inclusief aanbesteding en met huurders in gesprek te gaan over de (on)mogelijkheden van de te huren delen waarbij in afstemming het inbouwpakket kon worden verzorgd of begeleid.

ONS EFFECT

Het terrein is van een negatieve boekwaarde naar een positieve boekwaarde gebracht.  Daarnaast is het een levendig gebied geworden met bijzondere ondernemers die op dit terrein een groeistap konden maken mede doordat de juridische kaders zich richtten op de lange termijn.

WEBSITE

Toegepaste Sustainable Development Goals op dit project

Lees meer over onze visie op de SDG's