Skip to main content

Het bruisende voormalige Storkterrein aan het IJ in Amsterdam Noord, heeft Wijngaarde & Partners in opdracht van Eigen Haard ontwikkeld tot een multidisciplinair bedrijfsterrein voor de creatieve sector, horeca en publiek gebruik. In 2020 wordt het terrein van 3,5 hectare groot met 30.000 M2 fabriekshal, getransformeerd tot een wijk voor gemengd wonen en werken. In afwachting van de definitieve ontwikkeling is het terrein geschikt gemaakt voor (tijdelijke) exploitatie van verschillende gebruiksconcepten. Zo herbergt dit gebied dat thans De Overkant heet, het restaurant Stork, de Foodhallen en diverse creatieve ondernemers. Het centrale thema is ‘leren, bedenken, maken, verkopen’.