Skip to main content

De Hollandsche Schouwburg, midden in het Joods Cultureel Kwartier, wordt komende jaren getransformeerd naar het Nationaal Holocaust Museum. In de tussenliggende periode heeft Wijngaarde & Partners een locatie gevonden tegenover de Hollandsche Schouwburg voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden via dit gebouw, de voormalige Kweekschool, met behulp van het verzet honderden kinderen naar relatief veilige plaatsen gesmokkeld.

Op deze historische plek wordt in wisselende tentoonstellingen en evenementen de geschiedenis van de Holocaust verteld. Als projectdirectie hebben wij de Stichting Hollandsche Schouwburg/ Joods Historisch Museum ondersteund met het actualiseren van het ondernemingsplan, de verwerving van de locatie en het gebruiksklaar maken van de voormalige Kweekschool. Ook hulp bij de fondsenwerving hoorde hierbij.